Przemysł Górniczy

Mining

Główne produkty dla tej branży to sprężyny do obudów ścianowych, kruszarek oraz przesiewaczy. Projektujemy również sprężyny dla podwieszanych kolejek górniczych oraz lokomotyw naziemnych, używanych do przewozu ludzi i wyrobów.