Wagony Towarowe/Specjalne

Urządzenie cięgłowe AX –GRB

Urządzenie cięgłowe AX-GRB przeznaczone jest do specjalistycznych wagonów towarowych (np. wagonów do przewozu samochodów), które posiadają niestandardową komorę sprzęgu. Urządzenie GRB spełnia wymagania normy EN 15556 i przepisów TSI. Główną zaletą urządzenia GRB jest bardzo krótka obudowa.  Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C i wytrzymałością 1000 [kN].

Rysunek ofertowy

AX –GRB draw-gear


Urządzenie cięgłowe KX-AM-3

Urządzenie cięgłowe KX-AM3 przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz UTK.

Rysunek ofertowy


KX-AM-3 Draw Gear


Urządzenie cięgłowe RG 12 z amortyzatorem gumowym

Urządzenie cięgłowe RG 12 z amortyzatorem gumowym SNCF, przeznaczone jest do wagonów towarowych i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie wyposażone jest w amortyzator gumowy z przekładkami stalowymi, zapewniający doskonałe parametry techniczne. Wkłady gumowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję urządzenia charakteryzuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

Rysunek ofertowy

RG 12 draw-gear with rubber shock absorber


Urządzenie cięgłowe RG 12-1250 kN

Urządzenie cięgłowe RG 12-1250 kN przeznaczone jest do wagonów towarowych i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie cięgłowe wyposażone jest w amortyzator gumowy z przekładkami stalowymi, zapewniający doskonałe parametry techniczne. Wkłady gumowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwarta konstrukcje, urządzenia cechuje względnie mała masa. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń TSI.

Rysunek ofertowy


RG 12-1250 kN draw-gear


Urządzenie cięgłowe RG 15

Urządzenie cięgłowe RG 15 przeznaczone jest do wagonów towarowych i pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

Rysunek ofertowy

RG 15 draw-gear

Urządzenie cięgłowe RG 15-1250

Urządzenie cięgłowe RG 15-1250 przeznaczone jest do wagonów towarowych i pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego TecsPak zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenia cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń TSI.

Rysunek ofertowy

RG 15-1250 draw-gear

Urządzenie cięgłowe RG 20

Urządzenie cięgłowe RG 20 przeznaczone jest do wagonów towarowych, pasażerskich i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenia cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

Rysunek ofertowy

RG 20 draw-gear

Urządzenie cięgłowe RG 20-160-1500

Urządzenie cięgłowe RG 20-160-1500 przeznaczone jest do wagonów towarowych wyposażonych we wzmocnione sprzęgi śrubowe 1500 kN. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia przenoszenie obciążeń do 1500 kN zapewniając pochłanianie energii na poziomie 27 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwarta konstrukcje, urządzenia cechuje względnie mała masa. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

Rysunek ofertowy


RG 20-160-1500 draw-gear 

Aparat pochłaniający klasy T2 typu 73ZWY, zgodny z normami: GOST 3475-81, AAR-901 i UIC 524 przeznaczony do wagonów wyposażonych w sprzęgi automatyczne. Może być także montowany do każdego wagonu, który posiada przestrzeń na urządzenia amortyzujące zgodne z tymi normami. Aparat stanowi moduł wymienny z dotychczas stosowanymi aparatami pochłaniającymi ciernymi lub hydraulicznymi i jest wyposażony w wysokosprawny amortyzator elastomerowy oraz dodatkowo współpracujący z nim równolegle w zakresie dużych sił element sprężysty z elastomeru stałego. Aparat cechuje się bardzo dużą trwałością i niezawodnością w działaniu w szerokim zakresie temperatur od -60ºC do +50ºC.

Rysunek ofertowy

Draft gear T2

Amortyzatory z elastomerem stałym - EuroPad®
Amortyzatory z elastomerem stałym - EuroPad® są produkowane z wysokiej jakości termoplastycznych elastomerów poliestrowych dostarczanych przez wiodących na rynku producentów.

Bogate zaplecze technologiczne pozwala na produkcję wkładów elastomerowych o bardzo zróżnicowanych wymiarach gabarytowych oraz masach. W zależności od wymagań eksploatacyjnych istnieje możliwość modyfikacji parametrów pracy wkładów elastomerowych, lub opracowania nowych wkładów dla specjalnych zastosowań.

Zastosowania:

 • Zderzaki standardowe, zgodne z europejską normą EN 15551;
 • Sprzęgi centralne do wagonów towarowych np. SA3 zgodne z norma GOST;
 • Urządzenia cięgłowe zgodne z europejską normą  EN 15556;
 • Zawieszenia drugiego stopnia;Elastomer Sets

W wagonach towarowych stosuje się sprężyny śrubowe lub resory piórowe (zwykłe lub paraboliczne).

Jeżeli zostaną wybrane sprężyny śrubowe, to zazwyczaj montowane są zestawy sprężyn z dwustopniową charakterystyką lub sprężyny TKS o charakterystyce progresywnej. Zestaw sprężyn z charakterystyką dwuetapową oznacza, że dwie sprężyny o charakterystyce liniowej o różnej długości, umieszczone są promieniowo jedna w drugiej. W efekcie sprężyna wewnętrzna ma mniejszą średnicę zewnętrzną niż średnica wewnętrzna sprężyny zewnętrznej. Sprężyna wewnętrzna posiada również mniejszą średnicę drutu oraz jest krótsza.

Sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej oznaczają sprężyny śrubowe w formie cylindrycznej o stałej średnicy i stałej średnicy drutu. Końce sprężyny są “przyłożone szlifowane” lub “przyłożone szlifowane zbieżne”.

Z powodu mniejszej długości wewnętrznej sprężyny śrubowej przy ciężarze pustego wagonu, tylko zewnętrzna sprężyna jest obciążona, natomiast sprężyna wewnętrzna nie jest naprężona. Gdy wagon zostanie obciążony, to obciążenie zacznie oddziaływać na sprężynę wewnętrzną, a także na miejsce w którym zewnętrzna sprężyna zostanie ściśnięta do długości równej długości sprężyny wewnętrznej. W tym punkcie styku charakterystyka sprężyny zmienia się, ponieważ teraz wartości sztywności sprężyny wewnętrznej i zewnętrznej dodają się. Sztywność dolnej sprężyny przy ciężarze pustego wagonu zapewnia większą odporność na wykolejenia, większą sztywność przy pełnym obciążeniu ogranicza ugięcie w celu uniknięcia zbyt niskich wysokości odbijaków.

Dwie sprężyny wchodzące w skład zestawu muszą mieć różne kierunki skręcenia (jedna musi być lewoskrętna, a druga prawoskrętna).

W przypadku gdy mamy do czynienia z ciężarem pustego wagonu wewnętrzna sprężyna nie jest obciążona, więc może poruszać się wewnątrz sprężyny zewnętrznej i hałasować. Gwałtowna zmiana sztywności jest równie niekorzystna jeżeli wagon jest tylko częściowo obciążony. Sprężyna TKS została zaprojektowana z myślą o uniknięciu tych niedogodności. Pojedynczą sprężyna z charakterystyką progresywną z powodu niestałego nachylenia sprężyn oraz niestałego przekroju drutu może teraz zastąpić zestaw sprężyn. Płynna i ciągła zmiana sztywności zapewnia wyższy komfort jazdy, zwłaszcza gdy wagon nie jest w pełni obciążony.

Ponadto istnieją wagony towarowe z pojedynczymi osiami lub z wózkami wyposażonymi w resory piórowe. Bardzo stare wagony są wyposażone w zwykłe resory piórowe, natomiast resory paraboliczne są montowane w bardziej nowoczesnych konstrukcjach. Resory paraboliczne są zazwyczaj zaprojektowane jako dwustopniowe sprężyny, które mają szczelinę pomiędzy głównymi piórami oraz pióro progresywne resoru. Gdy wagon jest pusty tylko główne pióra są obciążone i w efekcie sztywność sprężyny jest niska. Przy zwiększaniu obciążenia, szczelina pomiędzy głównymi resorami a piórem progresywnym resoru zostaje zlikwidowana i w efekcie sztywność sprężyny wzrasta.

Jeżeli różnica w obciążeniu pomiędzy pustym wagonem a wagonem z pełnym obciążeniem jest dość niewielka, a ciężar pustego wagonu jest dość wysoki (na przykład w przypadku wagonów przewożących samochody), należy stosować paraboliczne sprężyny o charakterystyce liniowej. Możemy dostarczyć wszystkie typy sprężyn przy obciążeniu na oś wynoszącym 20 t, 22,5 t lub 25 t. Wyższe obciążenia na oś są również dopuszczalne pod warunkiem, że będzie wystarczająco dużo przestrzeni na montaż sprężyn.Freight Springs


Produkcja pierścieni używanych do sprężyn ciernych, spełniających wymagania karty UIC 827-2, odbywa się w zakładzie produkcyjnym Grupy AXTONE w Czechach.

Sprężyny są dostępne w szerokiej gamie różnorodnych średnic od 80 to 400 mm. Pierścienie są używane w sprężynach ciernych typu Ringfeder, mających zastosowanie w zderzakach, urządzeniach trakcyjnych, cięgłach i sprzęgach automatycznych.

Cechy:

 • Wysokiej jakości materiały formowane na gorąco;
 • Możliwość formowania różnych kształtów;
 • Charakterystyka liniowa;
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem;
 • Duża zdolność tłumienia na skutek tarcia;
 • Charakterystyka niezależna od prędkości;
 • Charakterystyka niezależna od temperatury;
 • Sprawdzone w zastosowaniach kolejowych.

Rozwiązania niezależne od wskaźnika załadunku, od temperatury, tłumienie ˃ 66%

Podstawowe dane techniczne sprężyn śrubowych:

FSiła zacisku sprężynyd1Średnica wewnętrzna
SeSkok dla 1 elementub/2Szerokość połowy pierścienia
WeEnergia sprężysta 1 elementuD2Średnica zewnętrznego prowadnika
heWysokość 1 elementud2Średnica wewnętrznego prowadnika


Dla sprężyn typu 16600 ograniczenie skoku musi być ustalone oddzielnie Closed rings – zamknięte pierścienie Type – typ Diagram – wykres Dimensions – wymiary Special grease - Specjalny smar Guide – prowadzenie Weight - waga

Przykład kalkulacji

 • Sprężyna składa się z 4 elementów typu 19600:
 • Siła końcowa = 600 kN
 • Skok = 4 x 4,4 (Se ) = 17,6 mm
 • Praca sprężyny (pochłanianie energii) = 4 x 1300 (We) = 5200 J
 • Długość sprężyny = 4 x 23,4 (he) = 93,6 mm
 • Dodając dodatkowe element zwiększamy skok (długość sprężyny), pochłanianie energii (praca sprężyny) natomiast siła końcowa pozostaje taka sama.

Siła końcowa 600 kN.


Force – siła
Spring work – praca sprężyny
Damping – pochłanianie
Total – całkowita
Spring travel – ugięcie sprężyny

Podczas działania sprężyny ciernej dwie trzecie energii wejściowej jest rozproszona w postaci ciepła wywołanego tarciem. Siła zwrotna w każdym punkcie wykresu jest w przybliżeniu równa 1/3 odpowiedniej siły ściskającej F. Energia przejęta sprężyny zobrazowana jest na wykresie jako całkowita powierzchnia poniżej krzywej obciążenia.Sprężyny cierne są generalnie przeznaczone do „blokowania się” co oznacza, że naprężenia dopuszczalne nie mogą być przekroczone a sprężyna nie ulega zniszczeniu.

Zastosowanie:

 • Zderzaki;
 • Urządzenia cięgłowe;
 • Cięgła;
 • Półautomatyczne sprzęgi;