Metro

Axtone posiada w swojej ofercie elementy  Crash przeznaczone do wagonów metro, zapewniające ochronę bierną pojazdu zgodnie z europejska normą EN 15227. Elementy są projektowane w oparciu o indywidualne wymagania Klienta. Cechują się doskonałymi parametrami wynikającymi z zastosowania technologii peeling.

Zamieszczone poniżej modele obrazują tylko niektóre przykłady możliwych rozwiązań.

Multiple Unit - Crash elements

Amortyzatory do automatycznych i półautomatycznych sprzęgów centralnych

Amortyzatory elastomerowe do automatycznych i półautomatycznych sprzęgów centralnych mają dobre parametry pracy i niezawodność działania w wymaganym zakresie temperatur. Elastomer płynny (KAMAXIL®) zachowuje swoje parametry przez wiele lat, może podlegać recyklingowi.

Shock absorbers for automatic and semi-permanent couplers

Amortyzator elastomerowy przeznaczony do sprzęgów centralnych wagonów pasażerskich. Amortyzator w pełni zgodny z wymogami standardów chińskich. Amortyzator KX-CHP charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w wymaganym zakresie temperatur pracy. Elastomer przepływalny zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Materiał ten podlega dodatkowo procesowi recyklingu. Parametry techniczne amortyzatora umożliwią spełnienie najbardziej wymagających oczekiwań Klientów, dzięki czemu może być stosowany w najcięższych aplikacjach – obecnie jest eksploatowany m.in. na linii Golmud – Lhasa na wysokości dochodzącej do 5000 m.n.p.m.

Rysunek ofertowy

KX-CHP Shock Absorber

W zestawach pociągów używanych w metrze sprężyny śrubowe mogą być stosowane zarówno w układach usprężynowania I stopnia jak i układach usprężynowania II stopnia. Z powodu wymagań w zakresie przestrzeni i obciążenia w układach usprężynowania I stopnia, zazwyczaj stosuje się zestawy usprężynowania o charakterystyce liniowej.

Sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej oznaczają sprężyny śrubowe w formie cylindrycznej o stałej średnicy i stałej średnicy drutu. Końce sprężyny są “przyłożone szlifowane” lub “przyłożone szlifowane zbieżne”.

Zestaw sprężyn o charakterystyce liniowej oznacza, że dwie sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej o takiej samej długości, umieszczone są promieniowo jedna w drugiej. W efekcie sprężyna wewnętrzna ma mniejszą średnicę zewnętrzną niż średnica wewnętrzna sprężyny zewnętrznej. Sprężyna wewnętrzna posiada również mniejszą średnicę drutu. Dwie sprężyny wchodzące w skład zestawu muszą mieć różne kierunki skręcenia (jedna musi być lewoskrętna, a druga prawoskrętna).

Jeżeli w układach usprężynowania II stopnia mają być zastosowane sprężyny śrubowe, to zazwyczaj montuje się pojedyncze sprężyny śrubowe. Ponieważ ugięcia boczne są dość duże, sprężyny te muszą być dłuższe niż sprężyny w układach usprężynowania I stopnia.

Kierunek ugięcia bocznego pod wpływem obciążenia pionowego (ruch zwany z francuskiego “chasse”) jest zaznaczony na sprężynach, a sprężyny muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie z prawidłowym kierunkiem tego oznaczenia.

Sprężyny TKS można również stosować w wagonach metra w układach usprężynowania II stopnia, z powodu dużych różnic w obciążeniu pomiędzy pojazdem pustym a pełni obciążonym (na przykład w godzinach szczytu), przy czym charakterystyka progresywna wiąże się z określonymi zaletami.

Sprężyna TKS jest pojedynczą sprężyną z charakterystyką progresywną z powodu niestałego nachyleniu sprężyn oraz niestałego przekroju drutu. Niska sztywność przy ciężarze pustego pojazdu, płynna i ciągła zmiana sztywności przy rosnącej liczbie pasażerów oraz krańcowa sztywność dla maksymalnego obciążenia pojazdu zapewniają wyższy komfort jazdy we wszystkich tych warunkach.

Ponieważ w pociągach metrach maksymalna ładowność jest bardzo wysoka i w zamówieniach stawiany jest warunek dostawy wagonów niskopodłogowych, przestrzeń na montaż sprężyn śrubowych jest bardzo ograniczona. W związku z tym naprężenia w takich sprężynach śrubowych są zazwyczaj dość wysokie, dlatego też w wagonach metra stosuje się sprężyny z wysokogatunkowego materiału oraz o wysokiej jakości wykonania.

Metro Coil Springs

Produkcja pierścieni używanych do sprężyn ciernych, spełniających wymagania karty UIC 827-2, odbywa się w zakładzie produkcyjnym Grupy AXTONE w Czechach.

Sprężyny są dostępne w szerokiej gamie różnorodnych średnic od 80 to 400 mm. Pierścienie są używane w sprężynach ciernych typu Ringfeder, mających zastosowanie w zderzakach, urządzeniach trakcyjnych, cięgłach i sprzęgach automatycznych.

Cechy:

 • Wysokiej jakości materiały formowane na gorąco;
 • Możliwość formowania różnych kształtów;
 • Charakterystyka liniowa;
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem;
 • Duża zdolność tłumienia na skutek tarcia;
 • Charakterystyka niezależna od prędkości;
 • Charakterystyka niezależna od temperatury;
 • Sprawdzone w zastosowaniach kolejowych.


Rozwiązania niezależne od wskaźnika załadunku, od temperatury, tłumienie ˃ 66%

Podstawowe dane techniczne sprężyn śrubowych:

FSiła zacisku sprężynyd1Średnica wewnętrzna
SeSkok dla 1 elementub/2Szerokość połowy pierścienia
WeEnergia sprężysta 1 elementuD2Średnica zewnętrznego prowadnika
heWysokość 1 elementud2Średnica wewnętrznego prowadnika

Dla sprężyn typu 16600 ograniczenie skoku musi być ustalone oddzielnie Closed rings – zamknięte pierścienie Type – typ Diagram – wykres Dimensions – wymiary Special grease - Specjalny smar Guide – prowadzenie Weight - waga

Przykład kalkulacji

 • Sprężyna składa się z 4 elementów typu 19600:
 • Siła końcowa = 600 kN
 • Skok = 4 x 4,4 (Se ) = 17,6 mm
 • Praca sprężyny (pochłanianie energii) = 4 x 1300 (We) = 5200 J
 • Długość sprężyny = 4 x 23,4 (he) = 93,6 mm

Dodając dodatkowe element zwiększamy skok (długość sprężyny), pochłanianie energii (praca sprężyny) natomiast siła końcowa pozostaje taka sama. Siła końcowa 600 kN.

 • Force – siła
 • Spring work – praca sprężyny
 • Damping – pochłanianie
 • Total – całkowita
 • Spring travel – ugięcie sprężyny

Podczas działania sprężyny ciernej dwie trzecie energii wejściowej jest rozproszona w postaci ciepła wywołanego tarciem. Siła zwrotna w każdym punkcie wykresu jest w przybliżeniu równa 1/3 odpowiedniej siły ściskającej F. Energia przejęta sprężyny zobrazowana jest na wykresie jako całkowita powierzchnia poniżej krzywej obciążenia.

Sprężyny cierne są generalnie przeznaczone do „blokowania się” co oznacza, że naprężenia dopuszczalne nie mogą być przekroczone a sprężyna nie ulega zniszczeniu.

Zastosowanie:

 • Zderzaki;
 • Urządzenia cięgłowe;
 • Cięgła;
 • Półautomatyczne sprzęgi;