Zespoły Trakcyjne

Axtone posiada w swojej ofercie  elementy  Crash przeznaczone do pojazdów trakcyjnych EMU/DMU, zapewniające ochronę bierną pojazdu zgodnie z europejska normą EN 15227. Elementy są projektowane w oparciu o indywidualne wymagania Klienta. Cechują się doskonałymi parametrami wynikającymi z zastosowania technologii peeling.

Zamieszczone poniżej modele obrazują tylko niektóre przykłady możliwych rozwiązań.EMU/DMU multiple unit

Amortyzatory z elastomerem stałym - EuroPad®

Amortyzatory z elastomerem stałym - EuroPad® są produkowane z wysokiej jakości termoplastycznych elastomerów poliestrowych dostarczanych przez wiodących na rynku producentów.

Bogate zaplecze technologiczne pozwala na produkcję wkładów elastomerowych o bardzo zróżnicowanych wymiarach gabarytowych oraz masach. W zależności od wymagań eksploatacyjnych istnieje możliwość modyfikacji parametrów pracy wkładów elastomerowych, lub opracowania nowych wkładów dla specjalnych zastosowań.

Zastosowania:

 • Zderzaki standardowe, zgodne z europejską normą EN 15551;
 • Sprzęgi centralne do wagonów towarowych np. SA3 zgodne z norma GOST;
 • Urządzenia cięgłowe zgodne z europejską normą  EN 15556;
 • Zawieszenia drugiego stopnia;
Zderzak KX-ZP5

Zderzak przeznaczony do lekkich pojazdów szynowych, spełnia wymagania normy EN 15551, karty UIC 528 i kart z nią związanych (za wyjątkiem rozmiaru tarczy). Zestaw amortyzatorów składa się z wstępnego amortyzatora na bazie sprężyn talerzowych oraz głównego amortyzatora elastomerowego. Obydwa zastosowane rozwiązania udowodniły swoją niezawodność i pewność działania podczas wieloletniej eksploatacji. Zderzak charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Elastomer przepływalny zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Materiał ten podlega procesowi recyklingu.

Rysunek ofertowy 

KX-ZP5 Buffer

Zderzak KX-ZP2
Zderzak do wagonów pasażerskich spełniający wymagania normy EN 15551, karty UIC 528 i kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Tarcza zderzaka jest utwardzana powierzchniowo. Wysoka trwałość eksploatacyjna zderzaka została potwierdzona w badaniach eksploatacyjnych przeprowadzonych według wytycznych ERRI B51. Posiada Świadectwo dopuszczeń Głównego Inspektora Kolejnictwa (obecnie UTK) oraz EBA.

Rysunek ofertowy

KX-ZP2 Buffer

Zderzak Keystone ES110
Zderzak do wagonów pasażerskich wyposażony w amortyzator hydrauliczny typu combigard ES110. Spełnia wymagania normy EN 15551 i karty UIC 528 oraz kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Występuje w wariantach: tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego, tarcza bez wkładki jak również tarcza 360x660 i 360x720. Tarcza zderzaka wyposażona w wkładkę z tworzywa sztucznego wydłuża okres eksploatacyjny zderzaka jak również obniża koszty eksploatacji. Główne zalety zderzaka to prosta konstrukcja gwarantująca długi okres użytkowania oraz minimalny zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem zderzaka. Charakteryzuje się zwiększoną zdolnością pochłaniania energii zderzenia. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Keystone ES110 Buffer


Zderzak Keystone S110
Zderzak do wagonów pasażerskich wyposażony w amortyzator z elementami sprężystymi wykonanymi z elastomeru stałego. Spełnia wymagania normy EN 15551 i karty UIC 528 oraz kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Występuje w wariantach: tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego, tarcza bez wkładki jak również tarcza 360x660 i 360x720. Tarcza zderzaka wyposażona w wkładkę z tworzywa sztucznego wydłuża okres eksploatacyjny zderzaka jak również obniża koszty eksploatacji. Główne zalety zderzaka to prosta konstrukcja gwarantująca długi okres użytkowania oraz minimalny zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem zderzaka. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

Keystone S110 Buffer

Zderzak Keystone ze sprężyną pierścieniową 15 kJ
Zderzak do wagonów pasażerskich wyposażony w zestaw sprężyn pierścieniowych. Spełnia wymagania normy EN 15551 i karty UIC 528 oraz kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Występuje w dwóch wariantach: tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego i tarcza bez wkładki. Tarcza zderzaka wyposażona w wkładkę z tworzywa sztucznego wydłuża okres eksploatacyjny zderzaka jak również obniża koszty eksploatacji. Główne zalety zderzaka to prosta konstrukcja gwarantująca długi okres użytkowania oraz minimalny zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem zderzaka. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

Keystone 15 kJ buffer with friction spring

Amortyzatory do automatycznych i półautomatycznych sprzęgów centralnych

Amortyzatory elastomerowe do automatycznych i półautomatycznych sprzęgów centralnych mają dobre parametry pracy i niezawodność działania w wymaganym zakresie temperatur. Elastomer płynny (KAMAXIL®) zachowuje swoje parametry przez wiele lat, może podlegać recyklingowi.

Shock absorbers for automatic and semi-permanent couplers

Urządzenie cięgłowe RG 20F
Urządzenia cięgłowe RG 20F przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 567-3, UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie cięgłowe wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad, zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TescPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenia cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

RG 20F Draw-Gear

Urządzenie cięgłowe RG 15F
Urządzenie cięgłowe RG 15F przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 567-3, UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie cięgłowe wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad, zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TescPak). Wkład elastomerowy Europa wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zawartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenia cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

RG 15F Draw-Gear

Urządzenie cięgłowe KX-AM-3
Urządzenie cięgłowe KX-AM3 przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz UTK.

Rysunek ofertowy

KX-AM-3 Draw-Gear

W zespołach trakcyjnych (elektrycznych i spalinowych ) sprężyny śrubowe stosuje się w układach usprężynowania I stopnia. Z powodu wymagań w zakresie przestrzeni i obciążenia w układach usprężynowania I stopnia, zazwyczaj stosuje się zestawy usprężynowania o charakterystyce liniowej. Sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej oznaczają sprężyny śrubowe w formie cylindrycznej o stałej średnicy i stałej średnicy drutu. Końce sprężyny są “przyłożone szlifowane” lub “przyłożone szlifowane zbieżne”.


Zestaw sprężyn o charakterystyce liniowej oznacza, że dwie sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej o takiej samej długości, umieszczone są promieniowo jedna w drugiej. W efekcie sprężyna wewnętrzna ma mniejszą średnicę zewnętrzną niż średnica wewnętrzna sprężyny zewnętrznej. Sprężyna wewnętrzna posiada również mniejszą średnicę drutu. Dwie sprężyny wchodzące w skład zestawu muszą mieć różne kierunki skręcenia (jedna musi być lewoskrętna, a druga prawoskrętna).


Ponieważ w większości przypadków w zamówieniach na nowoczesne elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne wymagane są wagony niskopodłogowe to przestrzeń do zabudowy układu usprężynowania I stopnia jest bardzo ograniczona. W związku z tym naprężenia w takich sprężynach śrubowych są zazwyczaj dość wysokie, dlatego też w elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych stosuje się sprężyny z wysokogatunkowego materiału oraz o wysokiej jakości wykonania.

Springs

Produkcja pierścieni używanych do sprężyn ciernych, spełniających wymagania karty UIC 827-2, odbywa się w zakładzie produkcyjnym Grupy AXTONE w Czechach. Sprężyny są dostępne w szerokiej gamie różnorodnych średnic od 80 to 400 mm. Pierścienie są używane w sprężynach ciernych typu Ringfeder, mających zastosowanie w zderzakach, urządzeniach trakcyjnych, cięgłach i sprzęgach automatycznych.

Cechy:

 • Wysokiej jakości materiały formowane na gorąco;
 • Możliwość formowania różnych kształtów;
 • Charakterystyka liniowa;
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem;
 • Duża zdolność tłumienia na skutek tarcia;
 • Charakterystyka niezależna od prędkości;
 • Charakterystyka niezależna od temperatury;
 • Sprawdzone w zastosowaniach kolejowych.

Rozwiązania niezależne od wskaźnika załadunku, od temperatury, tłumienie ˃ 66% Podstawowe dane techniczne sprężyn śrubowych:


Podstawowe dane techniczne sprężyn śrubowych:

FSiła zacisku sprężynyd1Średnica wewnętrzna
SeSkok dla 1 elementub/2Szerokość połowy pierścienia
WeEnergia sprężysta 1 elementuD2Średnica zewnętrznego prowadnika
heWysokość 1 elementud2Średnica wewnętrznego prowadnika

Dla sprężyn typu 16600 ograniczenie skoku musi być ustalone oddzielnie Closed rings – zamknięte pierścienie Type – typ Diagram – wykres Dimensions – wymiary Special grease - Specjalny smar Guide – prowadzenie Weight - waga 

Przykład kalkulacji
Sprężyna składa się z 4 elementów typu 19600:

 • Siła końcowa = 600 kN
 • Skok = 4 x 4,4 (Se ) = 17,6 mm
 • Praca sprężyny (pochłanianie energii) = 4 x 1300 (We) = 5200 J
 • Długość sprężyny = 4 x 23,4 (he) = 93,6 mm

Dodając dodatkowe element zwiększamy skok (długość sprężyny), pochłanianie energii (praca sprężyny) natomiast siła końcowa pozostaje taka sama. Siła końcowa 600 kN.


Force – siła
Spring work – praca sprężyny
Damping – pochłanianie
Total – całkowita
Spring travel – ugięcie sprężyny
Podczas działania sprężyny ciernej dwie trzecie energii wejściowej jest rozproszona w postaci ciepła wywołanego tarciem. Siła zwrotna w każdym punkcie wykresu jest w przybliżeniu równa 1/3 odpowiedniej siły ściskającej F. Energia przejęta sprężyny zobrazowana jest na wykresie jako całkowita powierzchnia poniżej krzywej obciążenia.


Sprężyny cierne są generalnie przeznaczone do „blokowania się” co oznacza, że naprężenia dopuszczalne nie mogą być przekroczone a sprężyna nie ulega zniszczeniu.

Zastosowanie:

 • Zderzaki;
 • Urządzenia cięgłowe;
 • Cięgła;
 • Półautomatyczne sprzęgi;