Pociągi Pasażerskie

Zderzak Crash AX-KL6

Zderzak Crash AX-KL6 spełnia wymagania normy EN 15551, wyposażony jest w zestaw amortyzatorów składający się z zestawu wkładów sprężystych wykonanych z elastomeru stałego EuroPad oraz współpracującego z nimi amortyzatora hydraulicznego typu Combigard T105. Obydwa zastosowane amortyzatory udowodniły swoją niezawodność i pewność działania podczas wieloletniej eksploatacji. Zasada działania modułu Crash opiera się na deformacji plastycznej strugi metalu wykrawanego z zewnętrznej powierzchni korpusu zderzaka. Do głównych zalet opisywanego rozwiązania należy niski poziom sił podczas kolizji, ich stabilny przebieg oraz możliwość precyzyjnego ustalenia momentu wyzwolenia modułu Crash. Dodatkowo, poprzez zwiększenie wykrawanego przekroju istnieje możliwość podniesienia ilości pochłanianej energii w zależności od potrzeb Klienta. Zderzak dostarczany jest z tarczą o szerokości 450. Zderzak charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C.

Zderzak-crash-AX-KL6.pdf

AX-KL6 crash buffer

Zderzak Crash AX-ZKL1

Zderzak Crash AX-ZKL1 spełnia wymagania normy EN 15551, wyposażony jest w zestaw amortyzatorów składający się z zestawu wkładów sprężystych wykonanych z elastomeru stałego EuroPad oraz współpracującego z nimi amortyzatora hydraulicznego typu Combigard E105. Obydwa zastosowane amortyzatory udowodniły swoją niezawodność i pewność działania podczas wieloletniej eksploatacji. Zasada działania modułu Crash opiera się na deformacji plastycznej strugi metalu wykrawanego z zewnętrznej powierzchni korpusu zderzaka. Do głównych zalet opisywanego rozwiązania należy niski poziom sił podczas kolizji, ich stabilny przebieg oraz możliwość precyzyjnego ustalenia momentu wyzwolenia modułu Crash. Dodatkowo, poprzez zwiększenie wykrawanego przekroju istnieje możliwość podniesienia ilości pochłanianej energii w zależności od potrzeb Klienta. Zderzak dostarczany jest z tarczą o szerokości 450. Zderzak charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C.

Zderzak-crash-AX-ZKL1.pdf

AX-ZKL1 crash buffer

Zderzak Crash AX-ZKC1

Zderzak Crash AX-ZKC1 spełnia wymagania normy EN 15551, wyposażony jest w zestaw amortyzatorów składający się z zestawu wkładów sprężystych wykonanych z elastomeru stałego EuroPad oraz współpracującego z nimi amortyzatora hydraulicznego typu Combigard T105. Obydwa zastosowane amortyzatory udowodniły swoją niezawodność i pewność działania podczas wieloletniej eksploatacji. Zasada działania modułu Crash opiera się na deformacji plastycznej strugi metalu wykrawanego z zewnętrznej powierzchni korpusu zderzaka. Do głównych zalet opisywanego rozwiązania należy niski poziom sił podczas kolizji, ich stabilny przebieg oraz możliwość precyzyjnego ustalenia momentu wyzwolenia modułu Crash. Dodatkowo, poprzez zwiększenie wykrawanego przekroju istnieje możliwość podniesienia ilości pochłanianej energii w zależności od potrzeb Klienta. Zderzak dostarczany jest z tarczą o wymiarach 340x650. Zderzak charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C.

Zderzak-crash-AX-ZKC1.pdf

AX-ZKC1 crash buffer

Zderzak z płytą pośrednią z Combigard R 105

Zderzak z płytą pośrednią używany jest dla lokomotyw, połączony z Crash boxem CP 1000. Zderzak tego typu wyposażony jest w zestaw sprężyn pierścieniowych oraz z współpracującego amortyzatora hydraulicznego typu Combigard R105. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

Buffer with intermediate plate and Combigard R 105

Zderzak z płytą pośrednią z Combigard T 105

Zderzak z płytą pośrednią używany jest dla lokomotyw, połączony z Crash boxem CP 1000. Zderzak tego typu wyposażony jest w zestaw sprężyn pierścieniowych oraz z współpracującego amortyzatora hydraulicznego typu Combigard T105. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy  

Buffer with intermediate plate and Combigard T 105

Zderzak KX-ZP5

Zderzak przeznaczony do lekkich pojazdów szynowych, spełnia wymagania normy EN 15551, karty UIC 528 i kart z nią związanych (za wyjątkiem rozmiaru tarczy). Zestaw amortyzatorów składa się z wstępnego amortyzatora na bazie sprężyn talerzowych oraz głównego amortyzatora elastomerowego. Obydwa zastosowane rozwiązania udowodniły swoją niezawodność i pewność działania podczas wieloletniej eksploatacji. Zderzak charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Elastomer przepływalny zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Materiał ten podlega procesowi recyklingu.

Rysunek ofertowy 

KX-ZP5 Buffer

Zderzak KX-ZP2

Zderzak do wagonów pasażerskich spełniający wymagania normy EN 15551, karty UIC 528 i kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Tarcza zderzaka jest utwardzana powierzchniowo. Wysoka trwałość eksploatacyjna zderzaka została potwierdzona w badaniach eksploatacyjnych przeprowadzonych według wytycznych ERRI B51. Posiada Świadectwo dopuszczeń Głównego Inspektora Kolejnictwa (obecnie UTK) oraz EBA.

Rysunek ofertowy

KX-ZP2 Buffer

Zderzak Keystone ES110

Zderzak do wagonów pasażerskich wyposażony w amortyzator hydrauliczny typu combigard ES110. Spełnia wymagania normy EN 15551 i karty UIC 528 oraz kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Występuje w wariantach: tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego, tarcza bez wkładki jak również tarcza 360x660 i 360x720. Tarcza zderzaka wyposażona w wkładkę z tworzywa sztucznego wydłuża okres eksploatacyjny zderzaka jak również obniża koszty eksploatacji. Główne zalety zderzaka to prosta konstrukcja gwarantująca długi okres użytkowania oraz minimalny zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem zderzaka. Charakteryzuje się zwiększoną zdolnością pochłaniania energii zderzenia. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Keystone ES110 Buffer

Zderzak Keystone S110

Zderzak do wagonów pasażerskich wyposażony w amortyzator z elementami sprężystymi wykonanymi z elastomeru stałego. Spełnia wymagania normy EN 15551 i karty UIC 528 oraz kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Występuje w wariantach: tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego, tarcza bez wkładki jak również tarcza 360x660 i 360x720. Tarcza zderzaka wyposażona w wkładkę z tworzywa sztucznego wydłuża okres eksploatacyjny zderzaka jak również obniża koszty eksploatacji. Główne zalety zderzaka to prosta konstrukcja gwarantująca długi okres użytkowania oraz minimalny zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem zderzaka. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

Keystone S110 Buffer

Zderzak Keystone ze sprężyną pierścieniową 15 kJ

Zderzak do wagonów pasażerskich wyposażony w zestaw sprężyn pierścieniowych. Spełnia wymagania normy EN 15551 i karty UIC 528 oraz kart z nią związanych. Zderzak charakteryzuje się wysoką stabilnością parametrów w całym wymaganym zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Występuje w dwóch wariantach: tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego i tarcza bez wkładki. Tarcza zderzaka wyposażona w wkładkę z tworzywa sztucznego wydłuża okres eksploatacyjny zderzaka jak również obniża koszty eksploatacji. Główne zalety zderzaka to prosta konstrukcja gwarantująca długi okres użytkowania oraz minimalny zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem zderzaka. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

Keystone 15 kJ buffer with friction spring

Urządzenie cięgłowe RG 20

Urządzenie cięgłowe RG 20 przeznaczone jest do wagonów towarowych i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenia cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

Rysunek ofertowy

RG 20 Draw-Gear

Urządzenie cięgłowe RG 20F

Urządzenia cięgłowe RG 20F przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 567-3, UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie cięgłowe wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad, zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TescPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenia cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

RG 20F Draw-Gear

Urządzenie cięgłowe KX-AM-3

Urządzenie cięgłowe KX-AM3 przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz UTK.

Rysunek ofertowy

KX-AM-3 Draw-Gear

Urządzenie cięgłowe RG 20-1500 LF

Urządzenie cięgłowe typu RG 20-1500 LF przeznaczone jest dla lokomotyw, posiada kołnierz mocujący. Urządzenie tego typu wyposażone jest w elementy sprężyste zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 15566. Posiada Świadectwo dopuszczeń EBA.

Rysunek ofertowy

RG 15F Draw-Gear

Aparat pochłaniający 73ZWY-T2

Aparat pochłaniający klasy T2 typu 73ZWY, zgodny z normami: GOST 3475-81, AAR-901 i UIC 524 przeznaczony do wagonów wyposażonych w sprzęgi automatyczne. Może być także montowany do każdego wagonu, który posiada przestrzeń na urządzenia amortyzujące zgodne z tymi normami. Aparat stanowi moduł wymienny z dotychczas stosowanymi aparatami pochłaniającymi ciernymi lub hydraulicznymi i jest wyposażony w wysokosprawny amortyzator elastomerowy oraz dodatkowo współpracujący z nim równolegle w zakresie dużych sił element sprężysty z elastomeru stałego. Aparat cechuje się bardzo dużą trwałością i niezawodnością w działaniu w szerokim zakresie temperatur od -60ºC do +50ºC.

Rysunek ofertowy

Draft gear T2

Amortyzator elastomerowy przeznaczony do ciężkich lokomotyw. Charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością działania w wymaganym zakresie temperatur pracy. Elastomer przepływalny zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Materiał ten podlega dodatkowo procesowi recyklingu. Parametry techniczne amortyzatora umożliwią spełnienie najbardziej wymagających oczekiwań Klientów, dzięki czemu może być stosowany w najcięższych aplikacjach – obecnie jest on eksploatowany w pociągu o masie 20 000 ton.

KX-100 Shock Absorber

W lokomotywach używanych w przewozach pasażerskich sprężyn śrubowych używa się w układach usprężynowania I stopnia i w układach usprężynowania II stopnia. Z powodu wymagań w zakresie przestrzeni i obciążenia w układach usprężynowania I stopnia, zazwyczaj stosuje się zestawy usprężynowania o charakterystyce liniowej.

Sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej oznaczają sprężyny śrubowe w formie cylindrycznej o stałej średnicy i stałej średnicy drutu. Końce sprężyny są “przyłożone szlifowane” lub “przyłożone szlifowane zbieżne”. Zestaw sprężyn o charakterystyce liniowej oznacza, że dwie sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej o takiej samej długości, umieszczone są promieniowo jedna w drugiej.

W efekcie sprężyna wewnętrzna ma mniejszą średnicę zewnętrzną niż średnica wewnętrzna sprężyny zewnętrznej. Sprężyna wewnętrzna posiada również mniejszą średnicę drutu. Dwie sprężyny wchodzące w skład zestawu muszą mieć różne kierunki skręcenia (jedna musi być lewoskrętna, a druga prawoskrętna).

Sprężyny śrubowe stosowane w układach usprężynowania II stopnia lokomotyw są zazwyczaj pojedynczymi sprężynami śrubowymi o charakterystyce liniowej. Ponieważ ugięcia boczne są dość duże, sprężyny te muszą być dłuższe niż sprężyny w układach usprężynowania I stopnia. Kierunek ugięcia bocznego pod wpływem obciążenia pionowego (ruch zwany z francuskiego “chasse”) jest zaznaczony na sprężynach, a sprężyny muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie z prawidłowym kierunkiem tego oznaczenia.

Ponieważ odkształcenie (amplituda obciążeń i ich częstotliwość) sprężyny również zależy od prędkości pociągu, która w pociągach pasażerskich jest wyższa niż w pociągach towarowych, sprężyny w lokomotywach używanych w przewozach pasażerskich wymagają wysokogatunkowego materiału oraz wysokiej jakości wykonawstwa.

Springs

Produkcja pierścieni używanych do sprężyn ciernych, spełniających wymagania karty UIC 827-2, odbywa się w zakładzie produkcyjnym Grupy AXTONE w Czechach.

Sprężyny są dostępne w szerokiej gamie różnorodnych średnic od 80 to 400 mm. Pierścienie są używane w sprężynach ciernych typu Ringfeder, mających zastosowanie w zderzakach, urządzeniach trakcyjnych, cięgłach i sprzęgach automatycznych.

Cechy:

 • Wysokiej jakości materiały formowane na gorąco;
 • Możliwość formowania różnych kształtów;
 • Charakterystyka liniowa;
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem;
 • Duża zdolność tłumienia na skutek tarcia;
 • Charakterystyka niezależna od prędkości;
 • Charakterystyka niezależna od temperatury;
 • Sprawdzone w zastosowaniach kolejowych.


Rozwiązania niezależne od wskaźnika załadunku, od temperatury, tłumienie ˃ 66%

Podstawowe dane techniczne sprężyn śrubowych:

FSiła zacisku sprężynyd1Średnica wewnętrzna
SeSkok dla 1 elementub/2Szerokość połowy pierścienia
WeEnergia sprężysta 1 elementuD2Średnica zewnętrznego prowadnika
heWysokość 1 elementud2Średnica wewnętrznego prowadnika

Dla sprężyn typu 16600 ograniczenie skoku musi być ustalone oddzielnie Closed rings – zamknięte pierścienie Type – typ Diagram – wykres Dimensions – wymiary Special grease - Specjalny smar Guide – prowadzenie Weight - waga

Przykład kalkulacji

 • Sprężyna składa się z 4 elementów typu 19600:
 • Siła końcowa = 600 kN
 • Skok = 4 x 4,4 (Se ) = 17,6 mm
 • Praca sprężyny (pochłanianie energii) = 4 x 1300 (We) = 5200 J
 • Długość sprężyny = 4 x 23,4 (he) = 93,6 mm

Dodając dodatkowe element zwiększamy skok (długość sprężyny), pochłanianie energii (praca sprężyny) natomiast siła końcowa pozostaje taka sama.

Siła końcowa 600 kN.

 • Force – siła
 • Spring work – praca sprężyny
 • Damping – pochłanianie
 • Total – całkowita
 • Spring travel – ugięcie sprężyny

Podczas działania sprężyny ciernej dwie trzecie energii wejściowej jest rozproszona w postaci ciepła wywołanego tarciem. Siła zwrotna w każdym punkcie wykresu jest w przybliżeniu równa 1/3 odpowiedniej siły ściskającej F. Energia przejęta sprężyny zobrazowana jest na wykresie jako całkowita powierzchnia poniżej krzywej obciążenia.

Sprężyny cierne są generalnie przeznaczone do „blokowania się” co oznacza, że naprężenia dopuszczalne nie mogą być przekroczone a sprężyna nie ulega zniszczeniu.

Zastosowanie:

 • Zderzaki;
 • Urządzenia cięgłowe;
 • Cięgła;
 • Półautomatyczne sprzęgi;